Dødsdommene opprettholdes

Moland og French fremdeles dømt til døden etter ankesak. Domstolen i Kisangani opprettholder dødsdommene mot Tjostolv Moland og Joshua French.