Saab kjøper seg tid

Går til retten og ber om såkalt rekonstruksjon.