Dødsstraff gjenopplives i Guatemala

Etter å ha ligget i dvale siden 2000, blir dødsstraff igjen tatt i bruk i Guatemala.