Kjemper mot vold og dystre fremtidsutsikter

Studentleder Daniel Martínez sier at de unge krever nedgang i volden og bedre utsikter for fremtiden.