I en fersk rapport spår Overseas Development Institute (ODI) en kraftig økning i antallet mennesker i fattige land som lider av diabetes, rammes av hjerteproblemer eller får slag. Regjeringene i disse landene oppfordres til økt innsats mot problemene, meldte BBC fredag.

Overvekt har tidligere vært regnet som et problem først og fremst i rikere land. Men de siste årene har problemet økt mest i landene som ligger midt på treet i gjennomsnittsinntekt og i fattige land, heter det i ODIs rapport.

Valg

— Politikerne må bli mer villige til å forsøke å påvirke valget av maten som legges på tallerkenene. Utfordringen er å legge til rette for sunnere kosthold samtidig som man gjør mat med lavere næringsverdi mindre fristende, sier Steve Wiggins i ODI.

Uheldige matvalg fører til feilernæring, samtidig som ren matmangel andre steder gir alvorlig underernæring i befolkningen. Overvekt og underernæring eksisterer ofte side om side, noen ganger i de samme husholdningene, sier matforskeren Alan Dangour til BBC.

— Vi må straks ta tak i skandalen der millioner rammes av ekstrem sult og underernæring av barn. Men samtidig må vi tenke over hva som skjer dersom vi tilfører disse gruppene store mengder ekstra kalorier, gir dem lite vitaminer og oppfordrer til økt forbruk av mat, mener han.

Kreft

Et hovedproblem er den store økningen i det verdensomspennende inntaket av fett, salt og sukker. Ifølge FNs helseeksperter er dette en betydelig medvirkende årsak til økningen i tallet på tilfeller av hjerte- og karsykdommer, diabetes - altså sukkersyke - og visse typer kreft.

Beregninger viser at over en tredel av verdens befolkning nå er overvektige, i den forstand at de har en kroppsmasseindeks (BMI) på mer enn 25. BMI beskriver forholdet mellom et menneskes høyde og vekt og skal hos normalvektige ligge mellom 18,5 og 24,9.

Andelen av voksne i den globale befolkningen med en BMI over 25 vokste i tiden fra 1980 til 2008 fra 23 prosent til 34 prosent. Økningen var størst i land som i den samme perioden også hadde betydelig vekst i gjennomsnittsinntektene, som Egypt og Mexico.