Bakgrunnen er den veldige økningen i antall tvangsreturer av barnefamilier i fjor høst.

— Vårt standpunkt er at sårbare grupper som barn, kvinner, gamle og syke ikke lenger bør omfattes av avtalen, sier juridisk direktør Ghulam Murtaza Rasooli i det afghanske departementet for flyktninger og returer (MORR).

Færre returer

Returavtalen er en såkalt MoU (Memorandum of understanding) mellom Norge, Afghanistan og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Den kan revideres og endres hvert år, og kan også sies opp av partene med en måneds varsel.

Ifølge Rasooli er det på afghansk side nå satt i gang et arbeid med å revurdere avtalen. Saken ligger for øyeblikket i afghansk UD, som har en koordinerende rolle på afghansk side. Eventuelle endringer må forhandles frem med Norge, og vil trå i kraft fra juli.

— Den endelige afghanske posisjonen er ennå ikke fastlagt. Men vårt departement har avgitt sin innstilling, sier Rasooli i MORR.

Han sier de har skrevet flere brev til afghansk UD om de mange norske tvangsreturene av barn i fjor. Han er ikke kjent med at det er kommet noe norsk svar.

— Men vi har sett at antallet deportasjoner gikk ned etter at det ble protestert fra afghansk side i november. Det kan kanskje tolkes som et svar, sier Rasooli til BT.

Ambassadeprotest

Også den afghanske ambassaden i Oslo har protestert mot alle tvangsreturene av barnefamilier.

— Vi har vært i kontakt med både UDI og norsk UD om denne saken, sier ministerråd Ahmad Jawid Mojadidy.

— Hva slags svar har dere fått fra norske myndigheter?

— For å være ærlig, så har vi ikke fått et klart svar, sier ministerråd Mojadidy.

Statssekretæren Jøran Kallmyr (Frp) forteller til NTB at norske myndigheter hadde en dialog med afghanske myndigheter i kjølvannet av brevet, og at saken ble avsluttet i desember i fjor.

— Vi har en veldig god dialog med afghanske myndigheter, sier han til NTB.

Etter at saken ble avsluttet har tall på tvangsreturer stupt. I henhold til returavtalen skal afghanske myndigheter varsles 14 dager før planlagt utsendelse finner sted. BT har gjennomgått alle varslene i 2014 og januar 2015. Den viser at mens det i oktober ble sendt ut varsler på utsendelse av 178 personer, så er tallet i januar falt til 29.