Norge vinner i WTO, mener ekspert

Innfører EU vernetoll på laks, vil Norge trolig vinne frem med en klage til WTO, mener førsteamanuensis Ola Mestad, Senter for europarett ved Universitetet i Oslo.