-Kan være for sent å stoppe SARS-viruset

Det kan være for sent å hindre SARS-viruset i å spre seg til alle deler av verden.