Tildekket ferie

«Før landing ber vi alle om å feste setebeltet, rette opp stolryggen, slå sammen bordet og til alle våre kvinnelige passasjerer; vennligst ta sjal på hodet», lød det over høyttaleranlegget.