Det kan ta lang tid å finne endelig bevis for liv på Mars

Dersom det har vært liv på Mars øker muligheten for at mennesket ikke er eneste intelligente vesen i universet.