- Vi vil ikke ha denne krigen!

Første dag etter krigsstart og mange amerikanske studenter reagerer med sinne og sivil ulydighet.