Nytt NATO-møte om Irak

NATOs Råd kan holde ekstraordinært møte i dag eller i morgen for å vedta tiltak for å beskytte Tyrkia mot irakiske angrep.