Vant på moralspørsmål

George W. Bush sikret seieren ved å overbevise velgerne om at dette valget handlet om moralske verdier.