USA brukte Saddams torturkammer

En amerikansk spesialstyrke tok i bruk et av Saddam Husseins gamle torturkamre for å mishandle fanger, skriver New York Times.