Neppe endringer i siste runde

EØS-avtalen blir neppe endret vesentlig, kanskje ikke i det hele tatt, selv om Polen tilsynelatende krevde høyere fiskekvoter og lavere tollsatser før påske.