Atomusikkerhet i Tsjernobyls bakgård

Konferansen «Miljø for Europa» i Kiev i Ukraina er en test på om landene klarer å få praktisk handling bak løftene fra FNs konferanse for bærekraftig utvikling i Johannesburg. I går var det store stridsspørsmålet atomsikkerhet