Hjem uten pappa

15 år gamle Patrick Hjemgård og moren hans er blant de første skadde som hentes hjem fra Phuket av norske myndigheter. De første norske redningsfolkene er nå på plass i katastrofeområdet.