President Benigno Aquino sier til CNN at han mener det muligens har vært store følelser i sving når noen har anslått antall omkomne i tyfonen Haiyan.

Presidenten opplyser at myndighetene fortsatt ikke har oversikt over antall omkomne i 29 kommuner som man ikke har hatt kontakt med.

Røde Kors sender to klinikker til Filippinene

Røde Kors sender om få dager leger og to helseklinikker til Filippinene for å bistå tyfonofrene.

— Det er ekstremt viktig å få medisinsk utstyr inn så raskt som mulig. Mange lokale sykehus er ødelagt, sier fungerende utenlandssjef i Røde Kors, Mattis Raustøl, til NTB.

Norges Røde Kors er sammen med canadisk Røde Kors bedt om å bistå med et feltsykehus. Den vil ha 20 sengeplasser og kirurgisk kapasitet, opplyser Raustøl.

Ytterligere én

Tirsdag ble det besluttet at ytterligere én tilsvarende helseklinikk skal sendes.

Planen er å få personell og utstyr til den første klinikken av sted torsdag, mens den andre kommer til å sendes noen dager senere.

Det finnes nesten ikke medisiner i det rammede området, og en del helsepersonell er selv rammet av katastrofen.

— Våre eksperter som allerede er i landet, skal nå se hvor behovet er størst slik at vi raskest mulig kan få begynne behandlingen av sårede, fortsetter Raustøl.

Ikke bestemt hvor

Noe utstyr blir sendt fra Norge og noe fra Canada. Nøyaktig hvor klinikkene skal etableres er foreløpig ikke bestemt.

— Det er alltid en stor fare i slike situasjoner at det oppstår epidemier i etterkant, derfor er det svært viktig å skaffe rent vann og mat, sier Raustøl.

— Akkurat nå oppleves problemene med å få hjelpen fram som det mest utfordrende. Men det jobbes på spreng med å få åpnet havner, flyplasser og veier, legger han til.

Raustøl opplyser til NTB at organisasjonen i løpet av ett døgn har fått inn 5 millioner kroner fra givere.