Tragedien i Texas

Vi fulgte utviklingen etter eksplosjonen direkte.