• PROTESTERER: Aktivister fra den canadiske ungdomsdelegasjonen holder frem et banner under en demonstrasjon utenfor bygningen som huser klimatoppmøtet. FOTO: Reuters

Forhandlingene inn i avgjørende fase

Tidspresset øker og temperaturen stiger i Cancun. Delegasjonene har nå bare et halvt døgn på seg å levere tekster som miljøvernministerne skal sluttforhandle om. Tirsdag begynner den avgjørende fasen.