Et nytt anlegg for anrikning er under oppføring nær Mysore sør i India, og vil stå klart om et års tid, skriver IHS Jane's Intelligence Review.

Det anerkjente tidsskriftet bygger på analyse av satellittbilder, samt uttalelser fra indiske tjenestemenn den siste tiden.

Anlegget vil gjøre India i stand til å produsere dobbelt så mye høyanriket uran som det som trengs i atomubåtene landet planlegger å bygge, konstaterer tidsskriftets redaktør Matthew Clements.

Liten oppmerksomhet

Sammenlignet med omverdenens bekymring for det iranske atomprogrammet, er mangelen på oppmerksomhet rundt det indiske programmet slående, mener han.

— En potensiell bruk for dette høyanrikede uranet, er i atomvåpen, konstaterer Clements.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) deler bekymringen og har også advart mot virksomheten ved anlegget i Mysore.

Utvidelsen der vil kraftig øke Indias evne til å produsere flere atomvåpen, mener SIPRI, som anslår at landet alt har mellom 80 og 110 atomvåpen i sitt arsenal.

Nekter inspektører

I motsetning til Iran så har ikke India undertegnet ikkespredningsavtalen for atomvåpen, og inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har derfor ikke adgang til atomanleggene.

India prøvesprengte sin første atombombe alt i 1974 og gjennomførte en ny prøvesprengning i 1998. Erkefienden Pakistan svarte med samme mynt og gjennomførte også en atomprøvesprengning dette året. Siden har de to landene, som har utkjempet tre kriger siden 1947, kappet om å ruste opp.

Fem bomber i året

IHS Jane's Intelligence Review anslår at det nye atomanlegget årlig vil kunne produsere rundt 160 kilo uran anriket til 90 prosent når det står ferdig. Det er dobbelt så mye som trengs i de planlagte atomubåtene og nok til fem atombomber.

Dersom India velger å blande det høyanrikede uranet med sine eksisterende lagre av plutonium, kan landet utvikle enda mer avanserte og kraftige atomvåpen, mener IHS Jane's Intelligence Review.

— Det vil også bidra til å gi India et enda større forsprang på Pakistan, og bringe landet nærmere å matche Kina, konstaterer Mark Fitzpatrick ved International Institute for Strategic Studies.