• I DESEMBER 2008 freista BT å få Tor Arne Uppstrøm i tale i London.

Den andre mannen

Tor Arne Uppstrøm har levd eit liv med dei heilt store svingingane. I desember 2008 trefte BT mannen i London. Han sprang sin veg.