Eksstatsministeren ble i oktober dømt til sju års fengsel for maktmisbruk. Ifølge retten gikk hun utover sine fullmakter da hun som statsminister inngikk gasskontrakter med Russland. Påtalemyndigheten mener kontraktene skadet landet økonomisk.

En talsmann for USAs utenriksdepartement, Mark Toner, sier tirsdag at USA er skuffet over domstolens kjennelse fredag, hvor Timosjenkos anke ble avvist.

De er også skuffet over at retten «ikke tok opp bekymringer rundt demokratiet og rettstyret som ble tatt opp i den første rettssaken».

USA mener Timosjenko og andre arresterte tjenestemenn bør få mulighet til å fullt ut delta i «det politiske liv» og i valget neste år, ifølge Toner.

— Vi oppfordrer myndighetene i Ukraina til å løslate Timosjenko og de andre tidligere tjenestemennene som nå sitter arrestert, sier han.