Regjeringskontorer, skoler, forretninger og børsen holder stengt i påvente av at tyfonen Rammasun skal velte inn over millionbyen.

Tyfonen er den sterkeste som hittil i år har rammet Filippinene og har alt forårsaket materielle ødeleggelser på øyer øst i landet. Flere områder er strømløse etter at kraftledninger er revet ned, og veier er stengt av trær som har veltet.

Mandag morgen nærmet tyfonen seg Manila-bukten, og myndighetene innledet evakuering av nærmere 150.000 slumboere i utkanten av byen.

Deler av Filippinene slikker fortsatt sårene etter tyfonen Haiayn som tok over 6.100 menneskeliv i november i fjor.