Forskerteamet la tirsdag fram funnene i en studie basert på to menn som var smittet med hiv-viruset, men som aldri utviklet symptomer på aids. Viruset fortsatte å være i mennenes immunceller, men det var inaktivt fordi virusets genetiske kode hadde blitt forandret.

Studien, som forskere ved det franske instituttet for helse og medisinsk forskning (Inserm) har stått bak, er publisert i tidsskriftet Clinical Microbiology and Infection.

Forskerne sier de klarte å avgrense hiv-genomet i prøver som ble tatt av de to pasientene, som ifølge forskerne «så ut til å spontant ha helbredet seg selv». De tror at mutasjonen av genet kan knyttes opp mot et enzym kalt APOBEC.

Men selv om studien vekker oppsikt i forskermiljøer, er det ikke alle som er overbevist.

— Hadde dette kommet til gjennomlesning på min pult, hadde det blitt forkastet, sier Jonathan Ball, professor i molekylær biologi ved universitetet i Nottingham.