Dermed fratas mange en mulighet de har sett som en siste utvei for å klage over urett de mener er begått mot dem. Tradisjonen med bønneskriv går helt tilbake til keisertiden.

Bønneskriv brukes fortsatt av millioner hvert år. Daglig er det køer utenfor kontoret i Beijing der bønneskrivene kan innleveres. Som regel er de allerede blitt avvist i flere ledd lokalt.

Men snart vil Statens kontor for brev og henvendelser, som det kalles, avvise de fleste henvendelser med klager mot lokale ledere eller ledere på provinsnivå. Endringen trer i kraft 1. mai, melder den offisielle, engelskspråklige avisen China Daily.

Nye regler og bestemmelser skal tvinge klagerne til å gå den lokale veien, oppgir en talsmann for det sentrale kontoret til nyhetsbyrået Xinhua.

Lokale myndigheter og provinsmyndigheter er beryktet for sine mange anstrengelser for å hindre at lokale klagere når fram til sentrale myndigheter.

I Henan-provinsen sendte myndighetene i mars en gruppe for å omringe hotellet der representanter for Beijing bodde. På den måten ville de hindre lokale innbyggere å klage over korrupsjon.