Djupt hat og brotne løfte

Norske soldatar døyr og blir kvesta for livet i Ghowrmach i Nord-Afghanistan. Kvifor går krigen så dårleg akkurat her, i eitt av dei karrigaste områda i heile landet?