— Jeg tror ærlig talt ikke de har de virkemidlene som skal til for å bekjempe deflasjon, sier Wolfgang Schäuble i et intervju med nyhetsbyrået Bloomberg.

— Pengepolitikk kan bare kjøpe tid, sier den tyske finansministeren om at økonomien i eurosonen har stagnert og at inflasjonen ligger langt under målet på 2 prosent.

Fredag la Eurostat fram nye tall som viser at inflasjonen sank til 0,3 prosent i august. Nedgangen fra måneden før var på 0,1 prosentpoeng.

At inflasjonen fortsetter å synke, vil kunne fyre opp under kravene om at ESB må iverksette nye tiltak og øke pengemengden. Myndighetene i Tyskland har imidlertid lenge advart mot en slik løsning.

— Det er ikke for lav likviditet i markedet, den kan til og med være for høy. derfor tror jeg pengepolitikken har gått tom for virkemidler. Det vi trenger er investeringer og fornyet tiltro blant investorer, forbrukere og i markedet, sier Schäuble.

Han mener det er etterspørselen som driver Tysk økonomi og at landet tjener på at forbrukere og investorer føler seg trygge.