39 prosent sier de er for uavhengighet i undersøkelsen som er gjort av meningsmålingsinstituttet ICM. Det er 2 prosentpoeng flere enn i en lignende undersøkelse i forrige måned.

46 prosent sier nei til å løsrive seg fra Storbritannia, noe som er en nedgang fra 49 prosent i februar.

Dette er den andre meningsmålingen i løpet av få dager som viser at ja-siden er på framgang. Dermed kan folkeavstemningen 18. september bli mer spennende enn mange har spådd.

Drøyet 1.000 personer deltok i undersøkelsen.