Japan rammet av flom

Japan har bedt 180.000 personer nord for Tokyo om å komme seg unna. Store nedbørsmengder har ført til flom i flere områder, og fem personer er savnet.