Missing Link stor som en binders?

Missing Link, det manglende mellomledd i utviklingen fra krypdyr til pattedyr, var en liten, pelskledd tass på størrelse med en binders. Hodeskallen var bare noen millimeter lang, sier forskere i Kina og USA.