Dyrker silke med poteter

Poteter modifisert med gener fra edderkopp produserer silke-protein. Metoden kan produsere super-sterke materialer.