Hisser til strid over nett

Informasjonskrig på nett fyrer opp under den fysiske kampen, hevder forskere om konflikten i Midtøsten.