Riksrettshøring mot Wahid

Nasjonalforsamlingen i Indonesia stemte lørdag med overveldende flertall for å innlede riksrettshøring mot president Abdurrahman Wahid.