Hjemløse for andre og tredje gang

Jeg har dessverre måttet innse at det vil være galt å la mine palestinsk-norske barn vokse opp her i Israel når de kan bo i rettsstaten og demokratiet Norge.