-Krekar finansiert av Saddam

Det skal være funnet en forbindelse gjennom flere måneder mellom Saddam Hussein og mulla Krekar både når det gjelder agenter og penger.