En dag med tårer og bønner - og terrorfrykt

USA markerer årsdagen for terroristenes angrep med hundrevis av seremonier og økt beredskap av frykt for at al Qaida enda en gang vil demonstrere at supermakten er sårbar.