Flokker til bilde av Jomfru Maria

Besøkende strømmer til et hus i Libanon, hvor siluetten av Jomfru Maria skal ha vist seg på en bordplate.