Tester nytt superfly

Det nye flyet til Nasa når etter planen ti ganger lydens hastighet. Testflyvingen starter i mai.