Håp om billigere superleder

En vanlig laboratoriekjemikalie har overraskende egenskaper. Det kan bety billigere superledere.