- Miltbrann-bakterien fremstilt kunstig

Etterforskere tror miltbrann-bakterien i Florida er fremstilt på laboratorium i Iowa for 50 år siden. Dermed styrkes mistanken om at USA er utsatt for biologisk terror.