Russland og Kina vil avslutte angrep

Russland og Kina ønsker at det amerikanske militæraksjonen mot Afghanistan blir avsluttet så snart som mulig. De to stormaktene ønsker en politisk løsning på konflikten i Afghanistan.