FN planlegger flyslipp av mat

FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) planlegger flyslipp av mat over Afghanistan hvis hjelpesendinger ikke er mulig å få fram på annen måte.