Fant fem miner

Resultatet av «Open Spirit 2003» ble et funn på 22 miner. Fem av disse ble funnet og sprengt av den norske besetningen.