«Hvis du kan drepe en vantro amerikaner eller europeer, spesielt de spottende og stinkende franskmenn, eller en australier eller en kanadier... inkludert borgere i land som er med i koalisjonen mot Den islamske staten, så stol på Allah, og drep ham.»

Denne oppfordringen kom fra IS-leder Abu Muhammad al-Adnani, i en video som ble sluppet på nettet i september.

I oppfordringen ber al-Adnani muslimer over hele verden om å drepe «vantro» europeere og amerikanere med de midler de har tilgjengelig, enten målene er sivile eller militære. Uttalelsen kom kort tid etter at Frankrike sluttet seg til den amerikanske militæraksjonen mot IS sine posisjoner i Irak.

Terror i mange former

De siste årene har det vært en rekke terrorangrep i vestlige land der tilknytningen til terrornettverk er uklar, metodene varierer og utøverne har ulik profil. Noen er småkriminelle, eller psykisk ustabile, andre er muslimer som er blitt radikaliserte i hjemlandet. I noen av tilfellene har terroristene kun vært inspirert av videoer på nettet, mens det i andre saker har kommet frem at aktørene har hatt kontakt med ekstremistiske nettverk, enten via nettet, eller at de har fått en form for opptrening.

Major Nidal Malik Hasan, som skjøt og drepte 13 mennesker ved militærbasen Fort Hood i 2009, hadde for eksempel hatt kontakt med en ledende Al-Qaida-figur på epost. Taimour Abdulwahab al-Abdaly, som sprengte seg selv i luften midt i Stockholm i 2010, skal ha trent med IS i Mosul.

Martin Rouleau, som drepte en mann og skadet en annen da han kjørte på dem med bil i Canada slutten av oktober, hadde forsøkt å reise til Tyrkia for å verve seg i IS. Zale H. Thompson, som angrep fire politimenn i New York med en øks i oktober, var «selvradikalisert» og hadde sett på ekstremistiske videoer og halshugginger på nettet.

Kaotisk

Europa må foreberede seg på flere og mer varierte terrorangrep fra ekstremister i sin egen befolkning, sier terrorekspert Ely Karmon ved Israels International Center for Counter-Terrorism, hvor de følger utviklingen av islamsk terror svært tett.

— Det har skjedd en rekke mindre angrep de siste månedene som har fått lite oppmerksomhet, fordi de ikke har vært like dramatiske i omfang, sier Karmon.

— Myndigheter i flere europeiske land har også avverget en rekke planlagte angrep, og mange av disse har ikke blitt offentliggjort, sier terroreksperten.

Farlig situasjon

Muslimske innbyggere i europeiske land, inkludert mange fra de skandinaviske nasjonene, har reist til Syria og Irak for å slåss for IS. Disse utgjør en spesiell terrorfare, sier Karmon.

— Vi har sett en skarp økning i antallet frivillige som verver seg som IS-krigere det siste halve året. I april hadde Frankrike registrert 600 frivillige, mens rett før jul var antallet steget til rundt 1000, sier Karmon.

De hjemvendte krigerne representerer «en fare som vi ikke har sett sidestykke til», sa Dr. David Scharia, som er anti-terrorrådgiver til FNs sikkerhetsråd, i et intervju med magasinet Ynet nylig.

Mellom 60 og 70 personer skal ha reist fra Norge for å krige for IS og kommet tilbake, sier politiets sikkerhetstjeneste til VG. PST sier de har «god kontroll» på de hjemvendte.

De to brødrene som er mistenkt for å stå bak attentatet i Paris, Cherif og Said Kouachi, har vært involvert i militant ekstremisme i mange år, spesielt i forbindelse med Irak, der organisasjonen IS nå har okkupert store deler av landet.

Ifølge Associated Press skal de to brødrene også ha hatt tilknytning til en terrorgruppe i Jemen.

Strategiendring

Mange internasjonale terroreksperter mener at al-Adnanis uttalelse i september var et vendepunkt. Det var første gang IS spesifikt oppfordret sympatisører og hjemvendte krigere til å utføre aksjoner i sine hjemland. Det var også et tydelig signal om at IS nå ville benytte sin høye profil og innflytelse til å inspirere til handling.

Angrep fra enkeltpersoner eller små grupper med enkle våpen krever mindre planlegging og er vanskeligere å oppdage for etterretningsorganisasjoner.

— Jo mer IS blir presset på hjemmebane, jo flere slike angrep vil vi se i vesten, med varierende grad av profesjonalitet sier Karmon.

Hollywood

Flere eksperter trekker frem terroristenes nye propagandamaskineri som en viktig faktor i spredningen av asymmetrisk terror. I motsetning til Al-Qaida under Osama bin Ladens tid, som offentliggjorde lange, ideologiske budskap fra messende ledere, produserer IS actionfylte videoer i reneste Hollywood-stil, der målet er å oppildne og inspirere.

I én av videoene holder for eksempel en maskert IS-soldat opp et maskingevær og sier: «om du ikke klarer å få tak i en av disse, så gå til butikken og kjøp en kniv eller et annet våpen.»