Livsvarig fengsel for å kreve republikk

Republikanere som ønsker kongedømmet avskaffet i Norge, kan være glade de ikke lever i Storbritannia. Der truer loven nemlig med livsvarig fengsel for den som krever innføring av republikk.