Testplanting demper genfrykt

Genmodifiserte planter har så langt ikke påført naturen noen skade, viser et 10 år langt eksperiment.