Taliban velger krig

Taliban har bestemt seg for å møte amerikanerne på slagmarken framfor å utlevere Osama bin Laden.