44 prosent støtter palestinerne

44 prosent av de spurte i en meningsmåling føler mest sympati med palestinerne i den pågående konflikten i Midtøsten. Bare 9 prosent har sterkest sympati for Israel.