Krever klart svar fra Taliban

Det afghanske forslaget om å be Osama bin Laden forlate landet frivillig, er ikke godt nok for USA.